Vilka är vi?

RN Eventteknik är en studentförening vid Tekniska Högskolans Studentkår. Vi har vårt hem i kårhuset på Drottning Kristinas väg 15-19 också kallat Nymble. Här finns vi på THS hemsida ths.kth.se/fest-och-event.

Radionämnden

Verksamhet

Vår verksamhet består av att hyra ut utrustning till sektionerna, teknologer, kårföreningar mm. Vi mixar ljud vid konserter, spex, mm. Vi gör skivinspelningar, designar, riggar och mixar ljus vid konserter, spex, lokalbelysningar mm. Bygger och underhåller ljud- & ljusutrustning såsom förstärkare, mixrar, ljusbord, dimmrar, mm.

Historia

Radionämnden bildades den 21:a oktober 1930 för att ta hand om kårens nyinköpta radiogrammofon. Sådana var på den tiden oerhört exklusiva och dyra. Goda kontakter med välvilliga företag och Radionämndares slit under åren har gjort att vi idag har utrustning för att kunna köra de flesta typer av evenemang som förekommer i Stockholms studentkretsar.

Medlemmar

RN består av studenter på KTH som på fritiden hyr ut utrustning, kör evenemang och lagar/bygger ny utrustning. De flesta har inga förkunskaper när de börjar, men är efter ett introduktionsår fullt kapabla att ta hand om arrangemang på egen hand. De nämndare som hållit på under några år klarar utan problem att köra stora konserter med internationella artister. Vi söker ständigt nya medlemmar, så om du är intresserad är det bara att höra av dig. Det krävs inga förkunskaper.

Utrustning

Vårt mål är att göra all utrustning så billig, kompakt och lätthanterlig som möjligt utan att göra avkall på kvalitén. För att uppnå detta bygger vi om eller specialbygger nästan alla vår utrustning. Detta tar upp mycket av vår tid, men är både roligt och lärorikt. Vi försöker optimera utrustningen för att passa studentevenemang, eftersom dessa skiljer sig något från de evenemang andra ljud- & ljusföretag gör. För att med liten personalstyrka och begränsad tid kunna köra stora fester, konserter eller spex, har vi fast monterad ljud- & ljusutrustning på flera ställen i kårhuset, framför allt i Nya Matsalen. Att rigga utrustning för dessa evenemang skulle annars ta mycket lång tid och därför inte vara möjligt att genomföra då vi är studenter och därför har mycket ont om tid. Vi underhåller även kårhusets övriga ljud- & ljusutrustning som bland annat finns i Gasquerna och puben.