Vilka är vi?

RN Eventteknik är en studentförening vid Tekniska Högskolans Studentkår. Vi har vårt hem i kårhuset på Drottning Kristinas väg 15-19 också kallat Nymble. Här finns vi på THS hemsida ths.kth.se/fest-och-event.

Hyresvillkor

Bokning

Bokningsförfrågan görs per e-post. Bokningar som ej bekräftats av någon från RN via mail eller vid direkt telefonkontakt är ej giltiga. Vi har tyvärr begränsade möjligheter att söka er per telefon. Ni når oss säkrast lunchtid under läsveckorna på plan 2 i kårhuset, mittemot TV-rummet. Bokningar som kräver personal från RN/FN skall ha inkommit senast 14 dagar innan kördagen. Eftersom RN/FN består av studenter ligger verksamheten nere under tentaperioder och lov. RN/FN reserverar sig för att arrangemang inte kan genomföras enligt planerna på grund av skadad utrustning, personalbrist eller dylikt.Hämta/lämna utrustning

Din bokade utrustning hämtar och lämnar du i vår lokal på tredje våningen i kårhuset (bakom tigerdörren). Hämtning och lämning sker om inget annat överenskommits lunchtid måndagar och fredagar mellan 12:15 och 12:45. Tänk på att viss utrustning kan vara både stor och tung. Tag med tillräckligt med folk eller en vagn. Eftersom det är många som hyr av oss kan vi inte hjälpa alla att bära utrustningen. Om du har hyrt mycket utrustning kan det även ta lite tid att plocka ihop alla delar när du hämtar och att räkna in alla delar när du lämnar tillbaka. Du kan spara tid när du lämnar tillbaka utrustningen om alla kablar är snyggt ihoprullade och allt annat är i god ordning.

Prissättning

Om inget annat anges gäller priset för hyra under ett dygn. Internpriserna gäller medlemmar i THS, icke medlemmar betalar normalt minst dubbla priset. Dagshyran ”på stan” är normalt ca 4% (+1% per extra dag) av utrustningens nypris. Vårt mål är att hålla ca 2% (+0.5% per extra dag). För hyra längre än en vecka lämnas ytterligare rabatter. Viss utrustning är komplicerad/ömtålig varför kostnad för en tekniker tillkommer. Lämnas inte utrustningen in i tid, normalt lunchtid dagen efter köret, utgår dagshyra för varje extra dag plus hyra för eventuell ersättningsutrustning.

Villkor

Utrustningen skall lämnas tillbaka i det skick som den hämtades i. Detta innebär att alla kablar skall rullas ihop snyggt och om något blivit smutsigt eller kladdigt skall det göras rent.
Arrangören ansvarar för att utrustningen inte blir stulen eller förstörd. OBS! Detta gäller även om RN/FN-personal närvarar som tekniker. Stulen utrustning ersätts av arrangören. Arrangören betalar alla skador som inte orsakats av RN/FN personal och/eller normal användning.
Ersättning av utrustning och/eller reparation betalas till RN/FN, enligt RN/FN:s