Vilka är vi?

RN Eventteknik är en studentförening vid Tekniska Högskolans Studentkår. Vi har vårt hem i kårhuset på Drottning Kristinas väg 15-19 också kallat Nymble. Här finns vi på THS hemsida ths.kth.se/fest-och-event.

Några få saker att tänka på

Tanken är att samla lite saker som du behöver tänka på, meddela oss eller ta ställning till under eller innan ett evenemang. Detta för att förenkla kontakten.

Innhållsförteckning

Vid sittningar i Nya matsalen

Körschema

Vi vill gärna ha ett körschema där det står vad som händer under eventet och vid vilka tider. Detta bör vara oss tillhanda senast kördagen beroende på omfattning. De händelser som involverar oss bör vara uppmärkta tydligt med referenser till vad. Det som är viktigt för oss är all interaktion utöver tex när toastmasters använder mikrofonerna. Det rör sig ofta om händelser som använder projektorn, uppspelning av ljud eller annan skiftning. Vi förstår att allt inte går att förutse eller planera. Men för att göra det bästa möjliga av situationen och förbereda på rätt sätt så är all information av värde.

Visning av material på projektor

Ska ni visa något material på projektorn? Meddela då detta i samband med bokningen av RN. Sen är vi intresserade att så snabbt som möjligt få ytterliggare information om:
Har ni med er en egen dator att spela upp ifrån? Meddela detta, i annat fall:

 • På vilket medie kommer materialet levererat?
 • I vilket filformat/format kommer materialet?
 • Döp filerna till beskrivande namn.
 • Alla avsnitt under eventet som använder projektor bör vara tydligt markerat i ett körschema.
 • Ni är ansvariga för allt som visas under eventet, så se till att ni äger rätt eller har tillåtelse att spela upp materialet.

Band eller efterfest i kårens lokaler

När vi kör band eller efterfest någonstans i huset finns det en mängd olika ljud och ljus paket. Valet av ljudsystem/ljus mängd beror på allt från vad som ska spelas, lokalytan, bandets önskemål, dj's önskemål eller om det bara är en sittning.

Liveband

Vill ni köra band? Då behöver RN följande information.

 • I vilken lokal ska bandet spela i?
 • En rider från bandet eller en komplett lista på vad bandet behöver I utrustningsväg. (se vad är en rider). Detta används för att planera den mängd utrustning som behöver riggas.
 • RN har ingen backline (instrument, trummor, förstärkare osv.) så detta måste hyras in externt eller fixas av bandet.
 • Ett körschema, när börjar vad under eventet? Tänk på att tid för soundcheck med bandet måste planeras in och då även tid för RN att rigga upp utrustningen innan soundcheck. Fråga gärna oss hur lång tid vi tror det tar.
 • Mindre detaljer bör specificeras innan för att garantera genomförande som till exempel anvädning av rökmaskin, upphängning av banderoller. Detta då vi beräknar tidsåtgång för riggning av en viss mängd utrustning och hur mycket personal som krävs.

När vi har information om det som står listat kan vi först avgöra den utrustnings- och personalmängd som kommer att behövas. Vi har tyvärr ingen möjlighet att kontakta bandet som ska spela. Det kan vara så att bandet har frågor om utrustningen eller annat, de kan givetvis föras fram. Arrangören fungerar som kontakt mellan RN och bandet, om annat inte överenskommits. Vi arbetar alla ideelt utöver evenemangen och då vi har en mängd förfrågningar dagligen finns det tyvärr inte möjlighet för oss att engagera oss mer än kontakten med arrangören.

Se därför till att vara ute i god tid.

All scenutbyggnad genomförs av arrangören.

Vad är en rider från bandet?

En rider är en önskemålslista/kravlista på vad bandet vill ha när de kommer till spelningen. För RNs del är det intressant att få information om antalet mikrofoner och till vad de ska användas, antalet instrument som använder ”line-box” (dvs. instrument som inte använder mikrofon men som låter), krav på PA:t, antal medhörningshögtalare (monitor), antalet bandmedlemmar som sjunger/spelar samt vad de spelar på, stage-plot (hur de står uppställda på scen) eller andra specifika krav om utrustningen eller genomförandet av evenemanget. I en rider kan ni också hitta information om vad bandet önskar att få I sin loge som till exempel mat eller dricka.

Efterfest

I de flesta fall spelar platoon DJs på fester som hålls i kårhuset. De har kunskap om hur man kopplar in sig i de fasta system som finns i Nya och Gamla matsalen. För att alltid kunna garantera systemets funktionalitet hyr vi inte ut de fasta systemen utan tekniker/platoon. Det gäller den fasta ljud och ljusriggen. Trots att de flesta högtalare hänger uppe bör det räknas med en viss rigg-tid för systemet.

Är det någon annan än platoon som ska spela under kvällen behöver du ta ställning till några av följande saker:

 • I vilken lokal är efterfesten?
 • Hur många kommer deltaga på festen, för att kunna beräkna ett lagom stort ljudsystem.
 • I vilken utsträckning vill ni ha discoljus?
 • Vill ni använda rökmaskin? (Notera att Nya Matsalen är den enda lokal detta är möjligt)

Allmänt

Lokalljussättning

Vi har en mängd olika ljusarmaturer som var för sig används för att åstakomma olika önskade effekter. Vissa lämpar sig bättre för speciella ändamål. Vet du inte vilken armatur som är lämpligast så räcker det ofta med att beskriva känslan, lokalen eller andra kända förutsättningar. Med hjälp av detta kan vi rekommendera lämpliga ljusarmaturer.

Rök och pyroteknik

 • Rökmaskin - Vi kan bara ha rök i Nya matsalen, ej någon annan lokal i Nymble
 • Pyroteknik - Ingen typ av pyroteknik får brukas i kårens lokaler. Detta pga brandsäkerheten och för att inte skada utrustning som hänger i tak.

Scenutbyggnad

Scenutbyggnaden som finns i Nya matsalen distribueras av RN. Av säkerhetsskäl måste ni instrueras för hur scenen byggs ihop och hanteras. För att använda scenen måste man i god tid meddela detta.

Regler och instruktioner för scenen i kårhuset finns att hämta här, Scenregler Kårhuset.

Allmänt kårhuset

Viktiga saker att tänka på

 • Ingenting får gaffas på väggarna då de är känsliga och väggfärgen följer med när tejpen tas bort. I de flesta lokaler finns annordningar för att hänga upp saker.
 • En utrymmningsledare vid brand/brandutrymmning bör finnas. NKM har ofta en ansvarig för detta, men det är arrangörens ansvar att se till att så finns.
 • Vid arrangemang används ofta stora och tunga saker. När alkohol är inblandat så skadar sig festdeltagare (och personal) lätt. Se till att ha en ansvarig eller en plan om sjukdom eller personskada infinner sig.
 • Vid arrangemang i kårhuset riggas ofta saker en dag innan. När ni bokar lokalen, se till att utrymme för att låsa in dyr (hyrd) utrustning finns att tillgå.

Ljudsystem i Puben, Lilla Gasquen och Stora Gasquen

Har ni hyrt lokalerna så har ni tillgång till ett fast ljudsystem. I ljudsystemet kopplar man in sig med hjälp av en RCA (röd/vit) till minitele kabel. Med den kan du koppla in en dator eller MP3 spelare. Kabeln finns att köpa på de flesta välsorterade elektronikkedjor.